PROJEKTI PROJEKTI

MAGISTRALNI VT PLINOVODI SA PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA

 • Magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN800/100
 • Spojni plinovood – OČS FSRU – PČ Omišalj DN1000/100
 • Magistralni plinovod Donji Miholjac – Belišće DN400/50
 • Izgradnja plinovoda R38 Kalce – Godovič (SLO) – DN150/75
 • Izgradnja prenosnog plinovoda M5/R51 Vodice – TE TOL (SLO)– DN400/75
 • Izgradnja otpremnog plinovoda od čvora Međimurje do CPS Molve – DN300/75
 • Magistralni plinovod Slobodnica – Donji Miholjac – DN800/75
 • Magistralni plinovod Kutina – Dobrovac DN200/50
 • Gasifikacija Srednjobosanskog kantona Zenica – Travnik DN400/50
 • Izgradnja plinovoda M2/1 RP Podlog – RP Trojane (SLO) DN800/75
 • GAZELLE projekt – stanice LOT2 i LOT3 na VT plinovodu 56“ (Češka Republika)

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLINSKIH ČVOROVA I MRS-OVA

 • Izgradnja kompresorske stanice KS-1 Velika Ludina
 • Rekonstrukcija i ugradnja kontejnerskih mjerno redukcijskih stanica MRS Čađavica, MRS Hampovica, MRS Gola, MRS Sirač
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji MRS Slavonski Brod
 • Rekonstrukcija MRS Osijek III – 26.000 Sm3/h 50 barg
 • Rekonstrukcija MRS Kutina – 1 kapaciteta Q=100.000 Sm3/h 75 barg
 • Izgradnja Podzemnog skladišta plina Grubišno Polje

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NAFTOVODA

 • Popravak kolektorskog naftovoda DN200 MS-2 Beničanci – OS Beničanci uvlačenjem kompozitnih cijevi
 • Rekonstrukcija naftovoda DN500 Jamarice – Stružec, izgradnja MČS Pakra, MČS Gračenica i BS Ilova
 • Terminal Sisak – zamjena FCV ventila i direktan spoj dionica Sisak – Omišalj i Omišalj – Urinj na Terminalu Omišalj
 • Popravak magistralnog naftovoda DN300 OS Beničanci – US Ruščica kompozitinim obujmicama
 • Terminal Omišalj – hladno rezanje naftovoda 42“ i bušenje pod tlakom priključaka 10“ i 2“
 • Interventni popravak produktovoda Slobodnica – Bosanski Brod DN400

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VRELOVODA, TOPLOVODA I PAROVODA

 • Izgradnja magistralnog vrelovoda – Istočni vrelovod – Slavonska avenija do Maksimirske ceste – dionica 2 – 1. faza
 • Radovi na zamjeni dotrajalih toplovoda naselja Slavonija I i II – Slavonski Brod
 • Rekonstrukcija toplovodnog cjevovoda – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Varaždinske Toplice
 • Izgradnja razvoda pare od mjerne linije do kotlovnice unutar industrijskog kruga – INA Maziva – Zagreb
 • Zamjena toplovodne mreže u Gradu Samoboru
 • Revitalizacija vrelovodne mreže predizoliranim cijevima, III. paket – Osijek
 • Revitalizacija vrelovodne mreže CTS Grada Zagreba
 • Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do Toplane pogona Osijek

IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA

 • Izmještanje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ivanjorečke ceste u Ivanjoj Reci
 • Magistralni cjevovod za dobavu vode do spremnika grupe 331-SA i 336-SE u RNR DN700/DN500
 • Podmorski vodosporvodnik Brač-Hvar
 • Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Radničkoj cesti – II. etapa
 • Izmještanje magistralnog cjevovoda DN700 na lokaciji Most Mladost
 • Izgradnja postrojenja za desalinizaciju boćate vode na lokaciji Veliko Čelo kod Povljane
 • Sanacija hidrantske mreže u tunelu Tuhobić
 • Regionalni vodovod istočne Slavonije I. etapa – zapad: izgradnja temeljnog voda – dionica V od CS Bicko do Slavonskog Broda

PE-HD PLINOVODI

 • Rekonstrukcija NT plinovoda na lokaciji Dubec – III. etapa
 • ST plinovod – faza 3A, Samoborska cesta – Galgovo
 • ST plinska mreža – faza 10, Samoborska cesta – Rakov Potok
 • Izgradnja ST plinovoda na lokaciji Kozari bok, Kozari putevi – I. etapa
 • Izgradnja plinske mreže prirodnog plina dijela područja grada Poreča od zone Facinka do industrijske zone Buići

INDUSTRIJSKA POSTROJENJA I OFF-SHORE

 • Rekonstrukcija postrojenja Papirstroj 2 – Tvornica papira DS Smith Belišće
 • Ugradnja sušača zraka L-52102 – Petrokemija Kutina
 • Montaža cjevovoda na objektu geotermalna elektrana „Velika 1“ na lokaciji Velika Ciglena
 • Izgradnja građevine sustava za stripiranje procesnog kondenzata na postrojenju Amonijak – Petrokemija Kutina
 • Strojarski radovi u sklopu projekta SMJ-2050, 1. faza na objektu SM2 na lokaiji Pliva Savski Marof
 • Inženjering, nabava materijala i opreme, te izvođenje radova i puštanje u rad auto punilišta i VRU jedinica na lokacijama Solin, Osijek i Sisak – INA d.d.
 • Strojarski radovi na modifikaciji cjevovoda 48“ u Nuklearnoj elektrani Krško (Slovenija)
 • Strojarski radovi na cjevovodima za povezivanje opreme u sklopu projekta SMJ-1900 – Pliva Savski Marof
 • Remontni radovi Rafinerija nafte Rijeka – postrojenja Topping III., Platformig II., Izomerizacija, HCU, SRU, HDS
 • Remontni radovi Rafinerija nafte Sisak
 • Terminal za skladištenje i pretovar tekućih tereta u luci Ploče 1. faza – ATT – Luka Ploče
 • Rekonstrukcija kompresijskog sustava na platformi Ivana – K
 • Inženjering, nabava i izgradnja na platformi IKA – A za post SIMOPS radove
 • Pre-SIMOPS modifikacije na platformi IKA -A
 • Instalacija cjevovoda u opreme na platformi Ivana – K
 • Izgradnja postrojenja za proizvodnju tehničkih plinova „Air Separation Plant“

RADIONIČKA PROIZVODNJA

 • Tlačni separatori PV-5911-02 i PV – 5921-02
 • Rezervoar tehnološke kanalizacije RTK 2/2 za MS-8 Žutica
 • Reaktor 325-V-001 – Rafinerija nafte Rijeka
 • Izrada i isporuka kolone T-5301 u Rafineriji nafte Sisak
 • Izrada uparivača IG-812 na lokaciji Savski Marof
 • Plinski separator u dugoj i kratkoj izvedbi – ROSETTI (off-shore)
 • Drenažni spremnik – ROSETTI (off-shore)
 • Popravak dehidracijske kolone K310VE101 na platformi Ivana K
 • Izrada, isporuka i montaža spremnika 200 m3 – FAME bullet – ATT Luka Ploče
 • Izrada skrubera T-26003, T-26004 i T-26005 – Petrokemija Kutina
 • Izrada i ugradnja novog cijevnog snopa predgrijača zraka E-28008 – postrojenje za proizvodnju sumporne kiseline – Petrokemija Kutina
 • Izrada filtera za prirodni plin DN400 – ANSI 600, DN150 – ANSI 600
 • Izrada paketnih skid jedinica – kompresorski i ventilski skid za projekt Podzemno skladište plina Grubišno Polje
 • Izrada čelične konstrukcije hale kompresornice i nadstrešnice mjerne linije za projekt Podzemno skladište plina Grubišno Polje
 • Izmjenjivač topline E-105 – Molve
 • Izrada i predmontaža skid paketnih jedinica FGRS – Rafinerija nafte Rijeka

Copyright - Monter strojarske montaže | Izrada: ILI NET