SPECIJALNI POSTUPCI SPECIJALNI POSTUPCI

Tvrtka Monter strojarske montaže nakon više desetljeća rada na izgradnji magistralnih cjevovoda, te izgradnji i održavanju procesnih postrojenja razvila je sposobnst za izvođenje najsloženijih strojarskih radova bez potrebe za prekidom opskrbe navedenim cjevovodima ili uz minimalno zaustavljanje procesa, a sve uz poštivanje strogih pravila zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi kao i poštujući pravila zaštite okoliša.

ZADOVOLJENJE UVJETA

Kako bi zadovoljili tražene uvjete koje postavljaju vlasnici kritične infrastrukture bilo da se radi o operaterima transportnih sustava ili vlasnicima procesnih postrojenja ovladali smo različitim specijalnim postupcima kojima se služimo prilikom izvođenja radova za vlastite potrebe ili kao uslugu koju pružamo ostalim partnerima na tržištu.

Bušenje pod tlakom (hot-tapping)

Postupak montaže i zavarivanja priključaka najčešće manjeg promjera na postojeći cjevovod bez potrebe za zaustavljanje protoka kroz postojeću cijev. Najčešća primjena je u procesnim postrojenjima (rafinerija, tvornice lijekova, tvornica papira, off-shore postrojenja) gdje je zaustavljanje procesa nepoželjno i/ili ekonomski neopravdano. Trenutno posjedujemo dvije bušilice kojima možemo izvesti priključke dimenzija od ½“ do 24“.

Hladno rezanje cjevovoda

Postupak rezanja cjevovoda bez iskrenja, navedeni postupak je pogodan za izvođenje radova u procesnim postrojenjima ili na segmentima transportnih sustava gdje je opravdano kratkotrajno zaustavljanje protoka, ali je teško ili ekonomski neopravdano dovesti taj segment cjevovoda u stanje bez eksplozivne atmosfere, kako bi se odrezivanje provelo uz upotrebu iskrečih (elektro alata) ili plinskih rezača. Najčešća primjena naftovodi (bilo da se radi o transportnom naftovodu ili cjevnom razvodu na naftnom terminalu) i rafinerije.

Prilikom izgradnje magistralnih cjevovoda kao potvrdu ispravnosti instalacije potrebno je provesti tlačnu probu, te je također potrebno cjevovod očistiti i kalibrirati kako bi se dokazalo da prilikom izrade nije došlo do nedozvoljenih deformacija na cjevovodu koje mogu nepovoljno utjecati na životni vijek magistralnog cjevovoda.

Navedene usluge osim za naše potrebe nudimo i ostalim partnerima na tržištu.

Tlačna proba magistralnih cjevovoda

Najčešće govorimo o tlačnoj probi koja se provodi hladnm vodom kao ispitnim medijem i sukladno tehničkoj uputi prema DVGW G469 B2, koja se provodi na položenim zatrpanim cjevovodima u trajanju od 24h. Kada govorimo o tlačnoj probi magistralnih cjevovoda kojom dokazujemo čvrstoću instalacije najčešće govorimo o volumenima ispitnog medija od nekoliko stotina do nekoliko tisuća kubnih metara, te duljini instalacije od više stotina pa do desetak kilometara, ovisno o promjeru cjevovoda i ispitnim tlakovima od 75 – 150 barg. Kako bi uspješno organizirali i proveli navedeno ispitivanje posjedujemo nekoliko pumpi kojima je potrebno upumpati ispitni medij u cjevovod, načešći izvor su potoci i rijeke koje se nalaze u blizini izgrađene instalacije, te visokotlačnu klipnu pumpu do 150 barg.

Čišćenje i kalibriranje cjevovoda

Prilikom izgradnje magistralnih cjevovoda na gradilištu se proizvode hladno savijeni lukovi sa radijusima većim od 32D, te je nakon provedene tlačne probe potrebno provesti kalibriranje cjevovoda kako bi se potvrdila ispravnost instalacija, odnosno da nije došlo do nedozvoljenih deformacija, čišćenje i kalibriranje provodimo kracerima vlastite proizvodnje uz pomoć kompresora.

Sušenje cjevovoda

Nakon provedene tlačne probe, čišćenja i kalibriranja prilikom čega se izbacuje voda (ispitni medij) iz cjevovoda, cjevovod je prije puštanja plina potrebno osušiti. Sušenje provodimo uz pomoć jedinice za sušenje i pripremu zraka, te nakon što se utvrdi da je temperatura rosišta zraka unutar cjevovoda u dozvoljenim granicama (ispod -15° ili niže) cjevovod se može inertizirati dušikom i posljedično zapliniti ili potopiti nekim tekućim medijem za čiji je transport namjenjen, navedenu uslugu osim na vlastitim projektima nudimo i ostalim partnerima na tržištu.

Zaštita građevne jame

Prilikom izvođenja radova na polaganju podzemnih instalacija, katkada se iste polažu u razmjerno duboke rovove, te ih je potrebno osigurati od urušavanja kako bi se omogućio siguran rad za djelatnike, u posjedu smo čeličnih talpi i nabijača kojima provodimo navedeno osiguravanje iskopa.

Hladno savijanje lukova

Prilikom izgradnje magistralnih cjevovoda potrebno je na gradilištu proizvesti lukove prema uzdužnom profilu iz projekta. Lukovi se savijaju iz radnih cijevi upotrebom hidrauličnih savijačica sa ili bez unutarnjeg trna hladnim postupkom. Kao tvrtka posjedujemo 3 savijačice za hladno savijanje sa kojima možemo saviti cijevi promjera od Ø3“ do Ø32“, osim za potrebe naših projektata, navedenu uslugu nudimo i ostali partnerima na tržištu.

Osim specijalnih postupaka vezane za izvođenje strojarskih radova sposobni smo ponuditi tržištu i specijalne građevinske radove u vidu usluge horizontalnog bušenja, te zaštitu građevinske jame.

Horizontalno bušenje

Postupak kojim se gradi dio cjevovoda bez potrebe za prekapanjem (ceste, autoceste, željezničke pruge i sl.) ukoliko je zbog prometnog opterećenja nemoguće zatvoriti promet i provesti klasično prekopavanje. U mogućnosti smo izbušiti i uvući zaštitnu cijev do promjera Ø1200 mm, navedenu uslugu nudimo i ostalim partnerima na tržištu.

Zaštita građevne jame

Prilikom izvođenja radova na polaganju podzemnih instalacija, katkada se iste polažu u razmjerno duboke rovove, te ih je potrebno osigurati od urušavanja kako bi se omogućio siguran rad za djelatnike, u posjedu smo čeličnih talpi i nabijača kojima provodimo navedeno osiguravanje iskopa.

Copyright - Monter strojarske montaže | Izrada: ILI NET