Magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN800/100bar (RADOVI U TIJEKU)

1. OPIS PROJEKTA

Monter – strojarske montaže d.d. kao vodeći član zajednice ponuditelja ugovorio je i izvodi radove izgradnje magistralnog plinovoda Zlobin – Omišalj za investitora Plinacro d.o.o.

 Magistralni plinovod Zlobin-Omišalj DN800/100 povezivati će terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku (Omišalj) sa postojećim plinovodom Pula-Karlovac DN500/75.

 Ugovorom predviđene obveze obuhvaćaju izvođenje radova svih struka potrebnih za kompletnost i funkcionalnost plinovoda i pripadajućih objekata:

  1.  Izgradnju magistralnog plinovoda Zlobin – Omišalj DN800/100bar u duljini od 17.500m, sa dva nadzemna objekta (BS Bobuši i BS Voz).
  2.  Izgradnju plinskog čvora Zlobin, predviđenog za spoj magistralnog plinovoda na postojeći plinovod Pula – Karlovac.
  3.  Izgradnju plinskog čvora Omišalj na Krku, predviđenog za spoj magistralnog plinovoda na otpremni plinovod DN1000/100bar za UPP.

Zbog izrazito zahtjevne konfiguracije terena i opsežnog posla koji projekt zahtijeva, kao i kratkog roka za izvođenje, svakodnevno je na gradilištu angažirano preko 200 radnika.

Projektom rukovodi najstručniji kadar koji Tvrtka posjeduje, od inženjera preko poslovođa do vodećih majstora i radnika.

Kvaliteta izvođenja svih radova na vrhu je prioriteta Tvrtke i svih sudionika u izgradnji, ne zanemarujući pri tom ni očuvanje zdravlja i sigurnosti svih radnika kao i očuvanje okoliša u kojem izvodimo radove.