ODRŽIVI RAZVOJ

Svjesnost Uprave o opasnostima po zdravlje zaposlenika pri izgradnji i održavanju industrijskih postrojenja, magistralnih cjevovoda za naftu, plin i vodu i ostale infrastrukture, te smatramo da je učinkovitost sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja zaposlenika ključna za postizanje osiguranja najnižeg negativnog učinka poslovnih aktivnosti kako na zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika, tako i svima koji dolaze u dodir s našim djelatnostima.
Kontinuirano brinemo i sigurnosti i zaštiti zdravlja svoji zaposlenika postavljajući si slijedeće ciljeve:
  • Predanost Uprave u dosljednom provođenju i poboljšavanju sustava upravljanja sigurnosti i zaštitom zdravlja,
  • Proaktivno djelovanje svih djelatnika i individualna odgovornost na području sigurnosti i zaštite zdravlja,
  • Odabir odgovarajuće obuke i razvoja kadrova za rad na siguran način,
  • Rad u skladu s zakonskim propisima, normama, smjernicama i praksom,
  • Redovito procjenjivanje sigurnosti i zaštite zdravlja, te provedba mjera u smislu poštivanja odredbi i mogućih poboljšanja,
  • Osiguravanje materijalnih i kadrovskih resursa dostatnih za ostvarenje zadanih ciljeva i poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja,
  • Odabir i nadzor rada dobavljača i kooperanata koji su u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja u skladu s zahtjevima tvrtke Monter-Strojarske montaže.