General information

Company name
MONTER – STROJARSKE MONTAŽE
JOINT STOCK COMPANY FOR CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PLANTS

Address
Velimira Škorpika 28,
10090 Zagerb, Hrvatska

Telephone
385 1 370 3080
385 1 377 4447
385 1 377 2473

Fax
385 1 370 3072
385 1 377 2540

E-mail
monter@monter-sm.hr

President of the board
Nevenko Meštrović, ing. stroj.
nevenko.mestrovic@monter-sm.hr

Technical department
Board member
Franjo Novosel, ing. stroj.
franjo.novosel@monter-sm.hr

Commercial and development department
Dejan Rokić, dipl. ing. stroj.
dejan.rokic@monter-sm.hr

Quality managament department
Josip Mioč, dipl. ing. stroj.
josip.mioc@monter-sm.hr

General affairs
Branka Plazina Gašpar, mag. iur.
branka.plazina.gaspar@monter-sm.hr

Finance and accounting
Terezija Pofek, dipl. oec.
terezija.pofek@monter-sm.hr

Assembly department
Dubravko Kamenečki, dipl. ing. rud.
dubravko.kamenecki@monter-sm.hr

ICT department

Nikola Culej, mag.ing. inf. et comm. techn.
nikola.culej@monter-sm.hr

Bank
Zagrebačka banka, Paromlinska 2, 10000 Zagreb, Hrvatska

Audit house
DRAGON REVIZIJA d.o.o. , Froudeova 3,10000 Zagreb, Hrvatska