Sustavi upravljanja

SUSTAVI UPRAVLJANJA

CERTIFIKATI:

Sustav upravljanja kvalitetom tvrtke predstavlja cjelovit i sveobuhvatan program koji se temelji na ISO 9001:2008 i ISO 29001:2010  certifikatima, a u skladu s čijom se primjenom jamči da svi proizvodi i usluge u potpunosti udovoljavaju propisanim i/ili potrebnim zahtjevima kvalitete. Tvrtka posvećuje izniman oprez ispunjavanju svih relevantnih standarda i mjera za osiguravanje najviše razine sigurnosti, kako za svoje osoblje, tako i za okoliš.
Sustav upravljanja okolišem je implementiran i certificiran u skladu s ISO 14001:2004, dok je zaštita na radu certificirana u skladu s OHSAS 18001:2007 i SCC:2011.

Tvrtka Monter Strojarske Montaže teži ka povećanju energetske učinkovitosti u svim procesima unutar društva. Implementiran je sustav upravljanja energijom prema zahtjevima norme ISO 50001:2011.

Monter-SM izvodi zavarivačke radove u skladu sa sljedećim standardima: HRN EN ISO 3834-2:2007 i HRN EN 1090-2:2011.

Posebna pažnja posvećuje se okolišu, a temelji se na integriranom sustavu upravljanja s jasnim ciljevima – čisto i zdravo okruženje od kojeg će korist imati cijela zajednica, zaposlenici i korisnici naših usluga.

Politika zaštite okoliša :

 • Politika zaštite okoliša temelji se na našem sustavu upravljanja okolišem s jasnim ciljevima, to su čist i zdrav okoliš koji će donjeti korist cijeloj zajednici, zaposlenicima društva i korisnicima naših usluga.Glavne odrednice naše politike zaštite okoliša su:
  • Čuvati okoliš i poboljšavati zaštitu okoliša za vrijeme svih naših radnih aktivnosti.
  • Usklađivanje naše djelatnosti sa zahtjevima svih primjenjivih zakona i zakonskih propisa te drugih zahtjeva koje smo usvojili.
  • Plansko poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja okolišem.
  • Neprekidno razvijanje svijesti kod zaposlenih o važnosti zaštite okoliša i njihovoj ulozi u postizanju toga cilja te prenošenje istog na naše partnere i podizvođače.
  • Trajno ćemo poduzimati sve radnje da spriječimo moguće zagađenje okoliša.