Magistralni cjevovod za dobavu vode do spremnika grupe 331-SA i 336-SE u Rafineriji nafte Rijeka.