Terminal za skladištenje i pretovar tekućih tereta u Luci Ploče

Investitor: Adriatic Tank Terminals d.o.o.
OPIS PROJEKTA

TERMINAL ZA SKLADIŠTENJE I PRETOVAR TEKUĆIH TERETA U LUCI PLOČE

Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče sa pripadajućom infrastrukturom. Terminal će služiti za prijem, skladištenje i otpremu diesela, benzina i lož ulja.

Projekt izgradnje Terminala sastoji se od tri cjeline:

 1. Zajednička infrastruktura,
 2. Skladišni prostor za tekuće naftne derivate grupa 100, i
 3. Sustav za zaštitu od požara.

U sklopu ovog projekta, tvrtka MONTER – STROJARSKE MONTAŽE d.d. izvršila je nabavku i montažu glavne opreme na izgradnji sljedećih objekata Terminala:

 1. crpna stanica za pražnjenje dopremnog cjevovoda,
 2. jedinica za filtriranje diesela,
 3. jedinice za pripremu pjene,
 4. punilište kamionskih cisterni za tekuće naftne derivate,
 5. sustav za aditiviranje sa spremnicima za aditive,
 6. crpna stanica vatrogasne vode,
 7. kompresorska stanica sa spremnikom zraka,
 8. spremnik vatroganse vode 2.000 m3,
 9. sustav za obradu para ugljikovodika s kontejnerom (VRU),
 10. punilište vagonskih cisterni,
 11. ukopani spremnik za DEA 5 m3, te
 12. otpremna crpna stanica za tekuće naftne derivate.

Također, izvedeni su cjelokupni strojarsko – montaži radovi na manipulacijskim cjevovodima, uključujući nabavku materijala, predfabrikaciju u radionici te montažu u postrojenju svih trasa cjevovoda na Terminalu i spoj na postojeći tankerski privez.

 • Clean and modern architecture
 • Eco friendly materials
 • Idea to final solution