Visokotlačni cjevovod plina od PMRS Kutina-1 do postrojenja amonijaka

Investitor: PETROKEMIJA d.d Kutina
OPIS PROJEKTA

VISOKOTLAČNI CJEVOVOD PLINA OD PMRS KUTINA 1 DO POSTROJENJA AMONIJAK – SEKCIJA 21 – POSTROJENJE AMONIJAK

U sklopu ovog projekta, tvrtka MONTER – STROJARSKE MONTAŽE d.d. izvršila je sljedeće aktivnosti:

  1. Rekonstrukcija PMRS Kutina 1 – priključak IK2 (u vlasništvu tvrtke Plinacro d.o.o.) s ciljem dobave prirodnog plina željenog tlaka za potrebe Petrokemije d.d.,
  2. Građenje novog visokotlačnog plinovoda od IK2 do tvorničkog kruga Petrokemije d.d. te dalje do nove PMS, PRS i Postrojenja za proizvodnju amonijaka (Sekcija 21), te razvod cjevovoda plina unutar Sekcije 21,
  3. Rekonstrukcija turbokompresorskog seta 102-J/JT na Postrojenju za proizvodnju amonijaka, u smislu uklanjanja niskotlačnog dijela kompresora 102-J i prilagodba turbine 102-JT za pogon samo visokotlačnog dijela, s manjoj količinom pare 40 bar-a.
  • Clean and modern architecture
  • Eco friendly materials
  • Idea to final solution