Jedinica za rekuperaciju plina baklji u Rijeci

OPIS PROJEKTA

JEDINICA ZA REKUPERACIJU PLINA BAKLJI

Sustav baklji je bitan i neophodan dio rafinerijskih postrojenja. Baklje osiguravaju opremu za sigurno spaljivanje plinovitog medija, na takav način, da susjedna oprema i radno osoblje nije izloženo opasnostima od zračenja ili trovanja, a u isto vrijeme zadovoljavajući zahtjeve za okoliš.

Rafijerija u Rijeci trenutačno ima dva sustava baklji, 320-B-001 sustav Velike baklje i 320-B-002 sustav Male baklje. Iz ekoloških razloga (smanjenje emisija stakleničkih plinova pretežito ugljičnog monoksida (CO), ugljičnog dioksida (CO2), i drugih onečišćivača) i ekonomskih razloga (rekuperacija plina baklji u rafinerijski sustav loživog plina i smanjenje potrošnje NT pare), investitor  – INA Industrija nafte  d.d. odlučila se na rekonstrukciju  sustava baklji u pogonima Rafinerije nafte Rijeka, te na izgradnju „Jedinice za rekuperaciju plina baklji“.,

Rekuperacijom plina, tzv. Flare gas recovery system (FGRS), značajno će se smanjiti kontinuirano izgaranje ugljikovodika na obje baklje, a rekuperirani plin će odlaziti u sustav rafinerijskog loživog plina, koji se spaljiva na rafinerijskim pećima i u ložištima kotlova.

Jedinica za rekuperaciju plina baklji sastoji se od:

  1. Dva (2) kompresora s tekućim prstenom (320–K–001; 320–K–002; 320–K–003 (u budućnosti) sa spojkama, transmiterima vibracija i temperature, posebna oprema i potrebni alati za uspješnu montažu. Uključujući mjesto i spajanja trećeg kompresora u budućnosti.
  2. Dva (2) elektromotora – montirana na skid i spojeni na kompresore.
  3. Jedan (1) separator plin/tekućinu za puni kapacitet uključujući i treći kompresor u budućnosti – montiran na skid 320–V–003.
  4. Dva (2) izmjenjivača topline (plašt/cijevi) za hlađenje radne tekućine koristeći vodu za hlađenje (320–001; 320–E–002; 320–E–003 (u budućnosti).
  5. Nova vertikalna zaporna posuda “Velike” baklje 320-V-002.
  6. Modifikacija unutrašnjih dijelova (iznutrica) “Male” baklje 320-V-051.

Plinovi iz sustava baklji s različitih procesnih postrojenja prikupljaju se u glavni cjevovod (kolektor), prolaze kroz separator za odvajanje kapljica iz struje plina, te nakon odvajanja tekuće faze (kapljica) odlaze u glavni sabirni cjevovod prema zapornoj posudi (Liquid Seal Drum) „Velike“baklje/ „Male“ baklje.

U sklopu ovog projekta, tvrtka MONTER – STROJARSKE MONTAŽE d.d. izvršila je montažu svih sastavnih dijelova skid jedinice FGRS te nabavku materijala, predfabrikaciju cijevnih linija u radionici te završnu montažu u postrojenju svih poveznih cjevovoda, kojima se elementi FGRS jedinice spajaju na postojeće rafinerijske instalacije, uključujući i cjelokupnu čeličnu konstrukciju potrebnu za oslanjanje i vođenje novih cjevovoda.