Izrada posude „SULPHUR DRUM D-202“

OPIS PROJEKTA

IZRADA POSUDE „SULPHUR DRUM D-202“ – MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d.

Tvrtka MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. za naručitelja STSI d.o.o. izvodila je zavarivačke radove prilikom proizvodnje tlačne posude SULPHUR DRUM D-202. Materijal za izradu posude isporučio je naručitelj STSI d.o.o. a kompletna proizvodnja odvijala se u radionici tvrtke MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. od prijema materijala, ulazne kontrole, izrezivanja pozicija, savijanja limova te zavarivanja uz strogo poštivanje propisane tehnologije. Kompletna proizvodnja posude praćena je od strane djelatnika Sektora upravljanja kvalitetom (QA/QC) zaduženih za tehnologiju zavarivanja, kontrolu kvalitete, te izradu završne dokumentacije.

Posuda SULPHUR DRUM D-202 sastavni je dio postrojenja CLAUS II u rafineriji nafte     JSC “NAFTAN”, NOVOPOLOTSK, Republika Bjelorusija. Posuda služi za međufazno grijanje sumpora i održavanje sumpora u tekućoj fazi na temperaturama od 159-162°C i projektirana je prema ASME CODE Section VIII Division 1.

Promjer posude je 2424 mm, duljina posude 12652 mm a debljina plašta 12 mm, ispitni tlak je 7,5 bar. Osnovni materijal posude je SA 516 Gr. 60. Tijekom proizvodnje primjenjeni postupci zavarivanja su: GTAW, SMAW te njihove kombinacije GTAW + SMAW. Za zavarivanje plašta i podnica korišten je postupak GMAW (STT) + FCAW + SAW.

Specifičnost ove posude su 64 ugrađena priključka sa i bez ojačanja, što sa ostalim zavarima ukupno iznosi 548 zavarenih spojeva. Provedena NDT ispitivanja su: VT, MT, RT, UT te na kraju dimenzionalna kontrola. Tijekom izrade bilo je potrebno provesti ispitivanje produžnih ploča, a temperatura ispitivanja žilavosti iznosila je -40°C, što je zahtjevalo strogo poštivanje propisane tehnologije te kontrolu parametara zavarivanja.