Izgradnja kompresorske stanice Velika Ludina i rekonstrukcija pripadajućih plinovoda. ( ZAVRŠENO )

INVESTITOR: PLINACRO d.o.o.
OPIS PROJEKTA

IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE U VELIKOJ LUDINI I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA

 

Kompresorska stanica služi za povećanje sigurnosti opskrbe plinom te isto tako osigurava preduvjete za dvosmjerni transport plina između Hrvatske i Mađarske te drugih susjednih zemalja.

Izgradnjom kompresorske stanice omogućuje se komprimiranje plina iz 50 barskog u 75 barski sustav te se time povećava fleksibilnost cjelokupnog transportnog sustava.

Općenito, kompresorska stanice se sastoji od tri identične kompresorske jedinice koje su spojene paralelno u svrhu postizanja odgovarajućeg protoka i izlaznog tlaka transportiranog izlaznog plina. Spojena je  na postojeće magistralne plinovode:

 • Ivanić Grad – Kutina DN500/50
 • Zagreb Istok – Kutina DN 600/75

U sklopu ovog projekta, tvrtka MONTER – STROJARSKE MONTAŽE d.d. zajedno sa partnerima izvršila je nabavku i montažu slijedeće opreme:

 • ulazno-izlazna jedinica
 • plinski kolektori s razdjelnim linijama
 • redukcijska stanica za plinske motore kompresora
 • spremnici kondenzata i rashladne vode
 • spremnici za sakupljanje otpadnog ulja kompresora
 • spremnik diesel goriva
 • pretakalište diesel goriva
 • sustav za odzračivanje i ispuhivanje plina
 • plinska kotlovnica
 • sustav za pripremu instrumentacijskog zraka
 • sustav za dušik s istakalištem
 • sustav za kompresorsko ulje
 • fiksni sustav za gašenje požara u kompresorskoj zgradi

Također, izvedeni su cjelokupni strojarsko – montaži radovi na manipulacijskim cjevovodima, uključujući nabavku materijala, predfabrikaciju u radionici te montažu u postrojenju.