DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Politika kvalitete

Monter strojarske montaže d.d. pruža usluge projektiranja i razvoja, inženjeringa, izgradnje i održavanja industrijskih postrojenja, magistralnih cjevovoda za naftu, plin, vodu i infrastrukture.
Usmjerenost na zadovoljstvo kupca izvršenim poslom najvažnija je vrijednost prema kojima Monter-Strojarske montaže d.d. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.
Da bismo postizali, održavali i osnažili te vrijednosti, u skladu s normama
ISO 9001 i ISO/TS 29001, donosimo sljedeću politiku kvalitete:
• Težit ćemo stvaranju trajnih odnosa s kupcima temeljenih na zadovoljstvu putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja,
• U radu ćemo se koristiti modernim i inovativnim rješenjima oslanjajući se na nove tehnike i tehnologije, te usvajati najviše standarde struke u izvedbi i dokumentiranosti projekata,
• Zapošljavat ćemo stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obvezu stalno se razvijati i usavršavati, te stvarati okružje za ugodan i efikasan rad,
• Primjenjivat ćemo i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom na zahtjevima normi ISO 9001 i ISO/TS 29001 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva,
• Dobavljače odabiremo na osnovu kriterija koji osiguravaju kvalitetu naših proizvoda, te razvijamo i njegujemo uzajamno korektne odnose s istima.

Politika zaštite zdravlja i sigurnosti

Tvrtka Monter strojarske montaže d.d. je svjesna je opasnosti pri izgradnji i održavanju industrijskih postrojenja, magistralnih cjevovoda za naftu, plin i vodu i infrastrukture, te smatra da je učinkovitost sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti ključna za postizanje osiguranja najnižeg negativnog učinka poslovnih aktivnosti kako na zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika, tako i svih koji dolaze u dodir s našim djelatnostima.
Obveze u provedbi i poboljšavanju sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti:
Predanost Uprave u dosljednom provođenju i poboljšavanju sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti,
•  Proaktivno djelovanje svih djelatnika i individualna odgovornost na području sigurnosti i zaštite zdravlja,
• Odabir odgovarajuće obuke i razvoja kadrova za rad na siguran način,
• Rad u skladu s zakonskim propisima, normama, smjernicama i praksom
• Redovito procjenjivanje stanja zdravlja i sigurnosti, te provedba mjera u smislu poštivanja odredbi i mogućih poboljšanja,
• Osiguravanje financijskih sredstava dostatnih za ostvarenje zadanih ciljeva i poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti,
• Odabir i nadzor rada dobavljača koji su u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti u skladu s zahtjevima tvrtke Monter-Strojarske montaže.

Politika zaštite okoliša

Monter strojarske montaže d.d. pruža usluge projektiranja i razvoja, inženjeringa, izgradnje i održavanja industrijskih postrojenja, magistralnih cjevovoda za naftu, plin, vodu i infrastrukture.
Politika zaštite okoliša temelji se na našem sustavu upravljanja okolišem s jasnim ciljevima, a to su čist i zdrav okoliš koji će donijeti korist cijeloj zajednici, zaposlenicima društva, i korisnicima naših usluga.
Glavne odrednice naše politike zaštite okoliša su:
• Čuvanje okoliša i poboljšavanje zaštite okoliša za vrijeme svih naših radnih aktivnosti,
• Usklađivanje naše djelatnosti sa zahtjevima svih primjenjivih zakona i zakonskih propisa te drugih zahtjeva koje smo usvojili,
• Plansko poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja okolišem,
• Neprekidno razvijanje svijesti kod zaposlenih o važnosti zaštite okoliša i njihovoj ulozi u postizanju toga cilja te prenošenje istog na naše partnere i podizvođače,
• Trajno poduzimanje svih radnji sa ciljem sprječavanja mogućeg zagađenja okoliša.