1.1. OPIS

 

Posuda T-251 je horizontalna posuda oslonjena na 2 sedla. Sadrži 5 zasebnih odjeljenja sa neto volumenima kako slijedi:

 • A – 50 m3
 • B – 50 m3
 • C – 33,3 m3
 • D – 33,3 m3
 • E – 33,3 m3

Spremnik ima dvije torisferične podnice (DIN 28011) na dve strane, a odljeljenja su pregrađena ravnim I ojačanim pločama.

 

1.2. KARAKTERSTIKA

 

 • Oprema ima sljedeće karakteristike:
 • Dijelovi opreme su spojeni vijcima ili zavarima
 • Maksimalni dozvoljeni radni tlak : PS= -25/75 mm H2O (g)
 • Projektna temperatura (min./ max. ) : TS = -10/+70 °C
 • Volumen posude: V= 238,8 m3 brutto
 • Procesni cjevovod je prirubnički spojen